Logo společnosti J+R, spol. s r.o.
Přehled dodávaných telefonních mincovních přístrojů

Telefonní mincovní přístroje slouží majiteli všude tam, kde je zapotřebí telefonního spojení a současně provádět kontrolu nad provozem na telefonní lince. Umožňují bezplatné příchozí hovory a účtované odchozí hovory, tím chrání majitele před nekontrolovatelnými telefonními hovory a při vhodném nastavení přináší majiteli i zisk z provozu tohoto přístroje.
Příklady použití - restaurace, hotely, penziony, kulturní domy, sportovní a rekreační střediska a areály, školy a školská zařízení, nemocnice a zdravotnická zařízení, domovy mládeže a důchodců apod.

  Obrázek telefonního mincovního přístroje AWB MULTITARIF
 • Telefonní mincovní přístroj AWB MULTITARIF • Obrázek telefonního mincovního přístroje VECTOR VT-200
 • Telefonní mincovní přístroj VECTOR VT-200  Obrázek telefonního mincovního přístroje ORION
 • Telefonní mincovní přístroj ORION

  Obrázek telefonního mincovního přístroje DIAMENT
 • Telefonní mincovní přístroj DIAMENT


  Obrázek telefonního mincovního přístroje DIAMENT - 2
 • Telefonní mincovní přístroj DIAMENT - 2

Starší typy (již nevyráběné)  -  Přehled  -   AWB-1/5  -   AWB-1/7  -   VT-100  -   NEOCOM  -   AWS-6 Informace o poskytovaných službách a servisu telefonních mincovních přístrojů naleznete zde.

Informace pro majitele telefonních mincovních přístrojů

Jste-li naším zákazníkem a majitelem nebo uživatelem některého z telefonních mincovních přístrojů a pokud chcete e-mailem dostávat důležité informace, vztahující se k provozu těchto přístrojů ( jako jsou změny tarifů, změny nastavení parametrů apod.) nebo získat informace, vztahující se k provozu, užívání nebo možným problémům v souvislosti s jejich používání, zašlete na e-mailovou adresu
mailto:info@jplusr.cz
níže uvedené informace :
 • výrobce mincovního přístroje
 • typ mincovního přístroje
 • datum pořízení ( pokud nevíte přesně pak uveďte alespoň rok )
 • základní údaje o uživateli
  • název firmy nebo provozovny
  • umístění minc. přístroje
  • kontakty
   • kontaktní osoba
   • telefon
   • fax
   • mobil
   • e-mail
Od nás e-mailem obdržíte potvrzení o příjmu zaslaných informací a současně Vám bude zasláno přístupové jméno a heslo k Vašemu uživatelskému účtu a k dalším informacím, určeným jen pro naše zákazníky.
Pokud nemáte možnost e-mailovou adresu ( a tudíž možnost elektronické korespondence ) zašlete nám informce poštou, eventuelně je sdělte telefonicky, avšak četnost zasílání informací je tím velmi omezena.

Tento server dodržuje právní předpisy o ochraně osobních údajů, údaje Vámi poskytnuté budou použity pouze v rámci vzájemných obchodních aktvivit, údaje nebudou v žádném případě poskytnuty jakékoliv třetí osobě.
Copyright © 1999-2007 J+R, spol. s r.o. Poslední aktualizace 15.01.2007
Vaše případné dotazy a připomínky očekáváme na e-mailové adrese :  mailto:webmaster@jplusr.eu
Použití materiálů a informací ze stránek www.jplusr.cz, www.jplusr.eu a www.r-eltech.cz je možné pouze se souhlasem společnosti J+R, spol. s r.o. a nebo firmy R-ELTECH.