Logo společnosti J+R, spol. s r.o.

Telefonní mincovní automat Vector VT-200Charakteristika a vlastnosti přístroje

Mincovní telefonní přístroj Vector VT-200 je určen pro instalaci ve veřejných krytých prostorách, jako jsou např. recepce hotelů a vrátnice podniků. V přístroji jsou použity nejmodernější elektronické obvody napájené z telefonní linky, které spolehlivě zajišťují správnou tarifikaci všech hovorů. Všechny důležité informace přístroje lze měnit v programovacím režimu a uložená data jsou uchovávána bez záložní baterie i při trvalém odpojení přístroje od telefonní linky. To dovoluje připojení přístroje na libovolnou státní nebo pobočkovou telefonní ústřednu bez jakýchkoli úprav na straně ústředny.
Přístroj je vybaven hodinami reálného času, které umožňují přesnější tarifikaci s rozlišením období levnějších tarifů v noční době. Pouze tyto hodiny jsou napájeny z malé 3V baterie s velmi dlouhou životností.
Po zkušenostech z provozu předcházejícího typu mincovního telefonního přístroje jsou v přístroji VT-200 na minimum omezeny všechny nám známé způsoby možného zneužití a ?ošizení? přístroje.
Pěkný design, široké funkční možnosti, jednoduchá obsluha, snadné programování a účelná konstrukce jsou spolu s příznivou cenou největšími přednostmi přístroje.Telefonní mincovní přístroj VECTOR VT-200

 

 • na alfanumerickém displeji přístroje jsou zobrazovány volaná čísla nebo jednotlivé programovací kroky v češtině a provozní pokyny v češtině, angličtině či němčině

 • způsob tarifikace se nastavuje při instalaci z následujících možností:

  • příjem tarifikačních impulsů 16 kHz

  • časová pseudotarifikace, která může být spouštěna:

   • stiskem hovorového tlačítka (*)

   • příjmem impulsu 16 kHz

   • reverzací polarity na a,b drátech

 • při časové pseudotarifikaci se při instalaci zadává číslo vlastního MTO ? tzv. multiinstalace

 • dvaceti různým (až desetimístným) číslům a deseti (až čtyřmístným) směrům umožňuje volné přiřazení speciálních tarifů, popř. povolit tato čísla (směry) volat bezplatně nebo je úplně zakázat

 • programovatelný tarif pro místní, meziměstské i mezinárodní hovory

 • možnost programově nastavit omezení délky příchozích hovorů

 • přístroj využívá sadu mincí 1, 2, 5, 10 a 20 Kč, lze však nastavit použití libovolné kombinace těchto mincí

 • nyní lze nově přístroj nastavit i pro příjem mincí EURO

 • umožňuje nastavit příplatek k prvnímu tarifnímu impulsu

 • tarifní jednotka je programovatelná v rozmezí 1 až 20 Kč

 • bezplatně, tj. bez použití mincí dovoluje přístroj tzv. čísla tísňového volání, tj. čísla 150, 155, 156 a 158.

 • přístroj může být provozován jak na přímé státní lince, tak i na pobočkové ústředně, přístupový kód na státní linku je programovatelný (až 4-místný)

 • po zadání hesla zobrazí okamžitý obsah pokladny
  po zadání jiného hesla umožní majiteli hovory bez použití mincí a bez omezení volby

 • možnost tónové i pulsní volby - programuje se při instalaci; během hovoru se přístroj automaticky přepne do tónové volby, což umožňuje např. dálkově ovládat záznamníky hovorů

 • během hovoru lze měnit hlasitost poslechu ve sluchátku

 • do zásobníku lze během hovoru připravit až 5 mincí pro prodloužení hovoru

 • všechny mince, vhozené do přístroje Vám přístroj umožni protelefonovat beze zbytku, jako další hovor s kreditem. Mince ze zásobníku Vám po ukončení hovoru vrátí, mince již propadlé do pokladny přístroj nerozměňuje.

 • přístroj lze použít i bez tarifikace, jako běžný telefonní přístroj. Pro příjem hovorů je vybaven melodickým zvonkem

 • spotřeba za provozu je plně pokryta z telefonní linky, v zavěšeném stavu přístroj neodebírá z linky žádný proud. Provoz vnitřních hodin je zajištěn malou baterií s dlouhou dobou života

 • přístroj může být snadno připojen k elektronickým systémům, které hlídají uzavřenou smyčku - ochrana proti odpojení nebo zcizení

Důležité upozornění ! 

Vzhledem ke změnám v účtování hovorů, jako důsledek změn provedených operátorem, které nastaly od 01. ledna 2001, 22. září 2002, 01. ledna 2004, 01. května 2004 a 01. května 2006
- neplatí v manuálech uvedené postupy pro úpravu nastavení tarifů
- neplatí již žádné vnitřní tarifní tabulky v telefonních automatech
- pro tarifikaci nelze použít ani tarifikační impulzy operátora

Pro správné účtování je nutná aktualizace tarifních tabulek a úprava nastavení telefonního automatu, v opačném případě může používání telefonního automatu způsobit majiteli značnou finanční ztrátu.


Podrobný popis celé problematiky a důsledky změn v účtování a nastavení tarifů naleznete zde.


Dovoz přístroje VT-200 byl k 31.08.2003 ukončen.Hlavní stránka    Další typy automatů    Aktualizace tarifů    Servis telefonních automatů   


Copyright © 1999-2008 J+R, spol. s r.o. Poslední aktualizace 05.04.2008
Vaše případné dotazy a připomínky očekáváme na e-mailové adrese :  mailto: webmaster (zavinac) jplusr.cz
Použití materiálů a informací ze stránek www.jplusr.cz, www.jplusr.eu, www.asconn.cz, www.asconn.sk, www.telefonniautomaty.info, www.telefonni-automaty.info, www.tarifikace.info a www.r-eltech.cz je možné pouze se souhlasem webmastera.