Logo společnosti J+R, spol. s r.o.

             Telefonní automaty - aktuality - 2001/04
 • Z telefonního automatu se málo volá
 • Zbytečně se platí paušál za telefonní linku, provoz je nerentabilní, zejména mimo sezónu
Třetí část série informací pro majitele a provozovatele telefonních automatů

Tentokrát o rentabilitě a využívání


Telefonní automat je málo využívaný, málo se z něj volá

Důvodů je hned několik, ale většina je velmi snadno řešitelná
 • Obsluha telefonního automatu je odlišná od veřejných telefonních automatů (dále jen VTA), především v tom, že u velkého počtu privátních telefonních automatů je na začátku hovoru nutné stisknout tarifní tlačítko (většinou červené barvy), v opačném případě volaný neslyší volajícího z telefonního automatu. I když je telefonní automat opatřen návodem k obsluze s upozorněním na nutnost stisknutí tlačítka, málokdo se s návodem seznámí, to je zcela běžná věc.
  Příčina : Telefonní automat je připojen buď ke státní telefonní lince bez služby "Přenos tarifních impulzů" a nebo k vnitřní lince pobočkové telefonní ústředny.
  Řešení : Na státní lince zajistit službu "Přenos tarifních impulzů", telefonní automat připojený k pobočce ústředny připojit ke státní lince. Tarifní impulz je odeslán ústřednou operátora do telefonního automatu po uskutečnění spojení na začátku hovoru a není tak nutné stisknout tarifní tlačítko. Telefonní automat se pak chová zcela identicky s VTA. Kromě toho chrání majitele-provozovatele před nezpoplatněnými pokusy o hovor (omyl, hlasová schránka apod.), které ale operátor naúčtuje.
 • Z telefonního automatu se málo volá
  Příčina : U telefonního automatu chybí informace o ceně hovoru a návod k obsluze. Chybí propagace možnosti použití telefonního automatu.
  S každým novým telefonním automatem byl dodán návod k obsluze pro volajícího, ale s časem byla většina návodů zničena, poškozena a navíc většina návodů postihovala stav v době, kdy hovory byly účtovány podle počtu tarifních impulzů, to platí dodnes ale jen u VTA.
  Od volání z telefonního automatu odrazuje jednak všeobecné povědomí o cenách hovorů z VTA, kde je dnes min. vhoz 15,- Kč, a chybějící informace o cenách hovorů u konkrétního telefonního automatu to jen podtrhuje, a dále chybějící návod k obsluze.
  Od 01.ledna 2001 jsou ale hovory uskutečněné z účastnických linek účtovány podle času (většinou v režimu 120+60s, 60+60s, 60+30s a nebo 60+1s). V původních návodech se ale s touto změnou nepočítalo, volající tedy neví jaká je cena hovoru z telefonního automatu, resp. jak dlouho bude moci hovořit za vhozené mince do jednotlivých směrů (místní, meziměstské, mobilní, mezistátní atd.).
  Řešení : K telefonnímu automatu umístit návod k obsluze doplněný o informaci o aktuálních cenách, za které lze hovor uskutečnit.
  Na vhodném místě propagovat telefonní automat, např. samolepkami na vstupních dveří, u recepce apod. Samolepky byly dodávány např. s telefonními automaty ORION, Diament a Diament 2.
  V posledním emailu této série obdržíte informaci o námi připravované akci pro majitele-provozovatele telefonních automatů, která tento problém pomůže vyřešit.
 • Nevhodné umístění, chybná instalace
  • Nečitelný displej
   a protože na displeji telefonního automatu jsou zobrazovány informace např. o výši vhozu, voleném čísle apod., volající se tyto důležité informace nedozví a hovor neuskuteční, předpokládá poruchu automatu
   Příčina : Telefonní automat je umístěn na málo osvětleném místě - displeje telefonních automatů nejsou podsvětlené
   Telefonní automat je umístěn příliš vysoko - platí zejména pro Vector VT-100, který má velmi špatně čitelný displej při pohledu zespodu. Optimálně by měl být displej automatu ve výšce cca 120 cm od země, u VT-100 i níže
   Řešení : Změna umístění na lépe osvětlené místo (pozor - světlo na stěně přímo nad automatem není vhodné), snížit výšku instalovaného telefonního automatu
  • Nevhodné umístění
   Příčina : Umístění na frekventovaném místě, nejčastěji s úzkým profilem (úzká chodbička, vchod do kuchyně, vstup), na příliš hlučném místě, na místě bez soukromí, na "zastrčeném" místě. Na pomyslném žebříčku nejhoršího umístění telefonních automatů by se umístila, dnes již neexistující, síť čerpacích stanic JET (umístění v prostoru o šířce cca 60 cm mezi zdí a automatem na kávu a vůbec nejhorší - umístění telefonního automatu ve vstupní místnosti na pánské WC o rozměrech 2 x 1,5m se 2 dveřmi a umyvadlem).
   Řešení : Umístit telefonní automat na vhodnějším místě, kde bude mít volající přiměřené soukromí. Na základě dlouholetých zkušeností jsou naši technici schopni při servisním zásahu přímo na místě navrhnout vhodné místo pro umístění
Zbytečně se platí paušál za telefonní linku, provoz je málo rentabilní, hlavně mimo sezónu

Příčina : Telefonní automat je připojen samostatně k analogové státní telefonní lince. Na první pohled to vypadá jako rozpor s jedním z výše uvedených řešení. Na rentabilitě a četnosti použití telefonního automatu mají samozřejmě vliv i další, již dříve popsané, aspekty - nevhodná montáž a umístění, chybně nastavené tarify atd.
Řešení : Ačkoliv uvedená příčina nerentability je v rozporu s výše uvedeným doporučením o připojení telefonního automatu přímo ke státní telefonní lince, tak při malém využívání a nebo v době, kdy dochází k omezení nebo až k přerušení provozu, např. u rekreačních zařízení mezi zimní a letní sezónou, u školských zařízení v době prázdnin apod., je zřejmé, že provoz telefonního automatu je provoz skutečně nerentabilní.
Tomu však lze předejít vhodnou volbou a kombinací služeb operátora a lze tak ušetřit na nejčastějším paušálu až 474,- Kč měsíčně a nebo dokonce neplatit vůbec celý paušál ve výši 594,- Kč. Ročně tak lze ušetřit tisíce korun.
Tyto změny v poskytovaných službách operátorů zajišťujeme zcela běžně při auditech a optimalizacích telefonních účtů našich zákazníků i majitelů-provozovatelů telefonních automatů.


 • Aktuální adresa a aktuální kontakty

  Na konci roku 2009 došlo k přestěhování naší provozovny a servisu na novou adresu a současně i ke změně telefonních čísel, ačkoliv o změně jsem naše zákazníky a partnery informovali emaily ve dvou vlnách, mnozí si změny nezaznamenali do svých kontaktů, proto je znovu uvádíme:

  Nová adresa provozovny a servisu a pro zasílání balíkových zásilek :

  J+R, spol. s r.o., Cejl 76, 602 00 BRNO

  t.č. : +420 545 218 578, +420 5 4325 4325

  Adresa pro poštovní zásilky

  J+R, spol. s r.o., P.O.BOX 642, 66142 BRNO 2

  Adresa sídla společnosti

  J+R, spol. s r.o., Stránského 3033/28, 66142 BRNO 2

  IČO: 47912154, DIČ: CZ47912154

  a veškeré elektronické adresy zůstávají beze změny

  všeobecná -  info@jplusr.cz
  servis -  servis@jplusr.cz


  S přáním pěkného dne

  Jindřich Řezáč
  jednatel společnosti

  e-mail :  info@jplusr.cz,  servis@jplusr.cz
  WWW : www.jplusr.cz, www.jplusr.eu, www.r-eltech.cz, www.asconn.cz, www.asconn.sk
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Společnost J+R, spol. s r.o. je zapsána v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 10041  Předchozí části série o telefonních automatech :


 • Telefonní mincovní automat ORION
  Telefonní mincovní automat
  ORION

  Telefonní mincovní automat VECTOR VT-100
  Telefonní mincovní automat
  VECTOR VT-100

  Telefonní mincovní automat VECTOR VT-200
  Telefonní mincovní automat
  VECTOR VT-200

  Telefonní mincovní automat AWB MULTITARIF
  Telefonní mincovní automat
  AWB MULTITARIF

  Telefonní mincovní automat NEOCOM DESK
  Telefonní mincovní automat
  NEOCOM DESK

  Telefonní mincovní automat DIAMENT
  Telefonní mincovní automat
  DIAMENT

  Telefonní mincovní automat DIAMENT-2
  Telefonní mincovní automat
  DIAMENT-2

  Telefonní mincovní automat AWS-6/C
  Telefonní mincovní automat
  AWS-6/C


  Hlavní stránka    Typy automatů    Aktualizace tarifů    Servis telefonních automatů   
  Copyright © 1999-2011 J+R, spol. s r.o. Poslední aktualizace 10.03.2011
  Vaše případné dotazy a připomínky očekáváme na e-mailové adrese :  webmaster@jplusr.cz
  Použití materiálů a informací ze stránek www.jplusr.cz, www.jplusr.eu, www.asconn.cz, www.asconn.sk, www.telefonniautomaty.info, www.telefonni-automaty.info, www.tarifikace.info a www.r-eltech.cz je možné pouze se souhlasem webmastera.